سر پیک برش و جوش

سرپیک های جوشکاری و برش مختص گازهای صنعتی
سر پیک های جوش و برش نقش بسیار مهمی را در صنعت جوشکاری و برش بر عهده دارند.چرا که با حرارت مستقیم شعله و فشار گاز بالا به صورت مداوم در صنعت جوش و برش مورد استفاده قرار می گیرند از این رو شرکت های تولید لوازم جوش و برش در نقاط مختلف جهان سعی در تولید هر چه بهتر این لوازم با قیمت مناسب و عرضه به بازار مصرف دارند.در میان آنان شرکت های آمریکایی از جمله هریس و ویکتور و مگا ولد از دیگر رقبای آلمانی و ژاپنی خود از قبیل KOIKE و GLOOR و ZINSER پیشی گرفته اند.

سرپیک های جوشکاری و برش

شرکت معروف هریس در سال 1936 توسط هرولد هریس تاسیس شد و در طول 73 سال گذشته این شرکت نسل به نسل به خانواده هریس انتقال پیدا کرده است و به هیچ وجه فروخته و یا برشکسته نشده است.کارخانه اصلی که هرولد در آمریکا بنا نهاده هنوز در سر جای اصلیش باقی است.موفقیت آنان تقریبا به 8 دهه به صورت بسیار موفق و چشمگیر در حال تکرار است.امروزه این شرکت آمریکایی نه تنها تولید کننده بهترین سر پیک های جوش و برش است بلکه در تولید گازهای صنعتی وگازهای آزمایشگاهی نیز به موفقیت چشمگیری رسیده است.شرکت پارسیان گاز موفق به همکاری با این شرکت به طور مستقیم است.همچنین این شرکت مفتخر به همکاری با دیگر شرکت های معروف از قبیل GLOOR و LELORRIAN فرانسه است.