رگولاتور استنلس استیل

مصرف کنندگان رگلاتور های کاهنده فشار گاز همیشه با مسئله نوع مواد تشکیل دهنده این رگلاتورها و انتخاب صحیح  کدام یک از آنان برای استفاده درگیر بودند.رگلاتورهای بسیار مختلفی در بازار مصرف موجود هستند.رگلاتورهای با جریان ثابت,متغیر و حتی جریان در برخی از آنان قابل سفارش نیز هستند.که البته انتخاب مقدار جریان بستگی به نوع دستگاهی که می خواهند کالیبره شود بستگی دارد.اما هیچ ابزار و دستگاهی که با پمپ کار میکند با جریان ثابت نباید به طور مستقیم به رگلاتوری با جریان ثابت متصل شود؛به خاطر اینکه فشار دریافتی از رگلاتورهایی با جریان ثابت کلا حدود PSI50 است و این در حالی است که دیافراگم در پمپ ها حداکثر می توانند PSI 5 الی 7 فشار را تحمل کنند درست قبل از پارگی.در برخی موارد خاص ,بسته به کارخانه سازنده ابزار ممکن است از ابزاری بدون پمپ و با جریان ثابت استفاده کنند که در اینصورت تست رگلاتور با جریان ثابت ضروری است.